Vstup do e-třídnice

Zaměstnanci

Seznam všech zaměstnanců školy

Ředitelka školy

Mgr. Kateřina Doktorová

doktorovak@zsdolniberkovice.cz

   

Zástupkyně ředitelky školy 

Mgr. Veronika Ludvíková

ludvikovav@zsdolniberkovice.cz

 

Zástupkyně ředitelky pro MŠ

Jarmila Provazníková

ms.dolniberkovice@tiscali.cz

Ekonomka školy

Martina Nová

novam@zsdolniberkovice.cz

Třídnictví a pedagogické obsazení ZŠ

 Pedagogické obsazení MŠ

 Správci objektů

1.A

Mgr. Petra Jirmusová

jirmusovap@zsdolniberkovice.cz

6.A

Bc. Daniela Havláková

havlakovad@zsdolniberkovice.cz

 

Mgr. Šárka Truksová   

Školník

František Macht

 

2.A

Markéta Petrová

petrovam@zsdolniberkovice.cz

Blanka Tučková, asistent pedagoga

tuckovab@zsdolniberkovice.cz

7. A

Ing. Milan Leman

lemanm@zsdolniberkovice.cz

Bc. Šárka Horáková, asistent pedagoga

horakovas@zsdolniberkovice.cz

 

Bc. Jana Žídková   

Uklízečky

Hana Formánková
Renata Plzáková
Renata Silná

3.A

Mgr. Štěpánka Beranová

beranovas@zsdolniberkovice.cz

Lucie Honzáková, asistent pedagoga

honzakoval@zsdolniberkovice.cz

7. B

Mgr. Nikola Grbavčicová

grbavcicovan@zsdolniberkovice.cz

 Nikola Sedláková  

4.A

Kateřina Schreiberová

schreiberovak@zsdolniberkovice.cz

Jana Gerbergová, asistent pedagoga

gerbergovaj@zsdolniberkovice.cz

8.A

Mgr. Edita Petrásková

petraskovae@zsdolniberkovice.cz

 

 Školnice pro MŠ

Monika Honzíková

 

 

5.A

Štěpánka Krejčíková

krejcikovas@zsdolniberkovice.cz

9.A

Milan Zuska

zuskam@zsdolniberkovice.cz 

 

   

Netřídní učitelé

Školní družina

   

Lucie Honzáková

honzakoval@zsdolniberkovice.cz

 

Vedoucí školní družiny

Martina Šoltésová

soltesovam@zsdolniberkovice.cz

   

Bc. Šárka Horáková

horakovas@zsdolniberkovice.cz

 

Vychovatelky

Jana Gerbergová

gerbergovaj@zsdolniberkovice.cz

 

   

Mgr. Vendula Tichá-Chromá

ticha-chromav@zsdolniberkovice.cz

 

Blanka Tučková

tuckovab@zsdolniberkovice.cz

 

   

Tomáš Bubla, Dis.

bublat@zsdolniberkovice.cz

 

     

Školské poradenské pracoviště

   

Výchovná a kariérová poradkyně

Mgr. Kateřina Doktorová

doktorovak@zsdolniberkovice.cz

 
   

Mgr. Veronika Ludvíková

ludvikovav@zsdolniberkovice.cz 

   

Metodička primární prevence

Mgr. Nikola Grbavčicová

grbavcicovan@zsdolniberkovice.cz