poslat e-omluvenku vstup do e-třídnice

Zaměstnanci

Seznam všech zaměstnanců školy

Ředitelka školy

Mgr. Kateřina Doktorová
doktorovak@zsdolniberkovice.cz

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Veronika Ludvíková
ludvikovav@zsdolniberkovice.cz

Ekonomka školy

Martina Nová
novam@zsdolniberkovice.cz

Třídnictví a pedagogické obsazení školy

1. třída

Markéta Petrová
petrovam@zsdolniberkovice.cz

2. třída

Mgr. Štěpánka Beranová
beranovas@zsdolniberkovice.cz 

3. třída

Jana Gerbergová
gerbergovaj@zsdolniberkovice.cz

Blanka Tučková, asistent pedagoga
tuckovab@zsdolniberkovice.cz

4. třída

Mgr. Petra Jirmusová
jirmusovap@zsdolniberkovice.cz 

5. třída

Bc. Daniela Havláková
havlakovad@zsdolniberkovice.cz 

6. A

Ing. Milan Leman
lemanm@zsdolniberkovice.cz

6. B

Mgr. Stanislav Kučera
kuceras@zsdolniberkovice.cz

7. třída

Mgr. Edita Petrásková
petraskovae@zsdolniberkovice.cz

8. třída

Milan Zuska
zuskam@zsdolniberkovice.cz 

9. třída

Mgr. Veronika Ludvíková
ludvikovav@zsdolniberkovice.cz

 

Netřídní učitelé

Mgr. Vendula Tichá-Chromá
ticha-chromav@zsdolniberkovice.cz

Bc. Jan Gabriel
gabrielj@zsdolniberkovice.cz 

Tomáš Bubla, Dis.
bublat@zsdolniberkovice.cz 

Sklenářová Eva, Dis
sklenarovae@zsdolniberkovice.cz 

Štěpánka Krejčíková
krejcikovas@zsdolniberkovice.cz

 

Školské poradenské pracoviště

Výchovná a kariérová poradkyně

Metodička primární prevence

Koordinátorka společného vzdělávání

 

Školní družina

Vedoucí školní družiny

Martina Šoltésová
soltesovam@zsdolniberkovice.cz

Vychovatelka

Blanka Tučková
tuckovab@zsdolniberkovice.cz

Správci objektů

Školník

František Macht

Správce sportovní haly

Pavel Školka

Uklízečky

Hana Formánková
Renata Plzáková
Renata Silná