Vstup do e-třídnice

Zaměstnanci

Seznam všech zaměstnanců školy

Ředitelka školy

Mgr. Kateřina Doktorová
doktorovak@zsdolniberkovice.cz

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Veronika Ludvíková
ludvikovav@zsdolniberkovice.cz

Ekonomka školy

Martina Nová
novam@zsdolniberkovice.cz

Třídnictví a pedagogické obsazení školy

1.A

Mgr. Petra Jirmusová
jirmusovap@zsdolniberkovice.cz

2.A

Markéta Petrová
petrovam@zsdolniberkovice.cz

Blanka Tučková, asistent pedagoga
tuckovab@zsdolniberkovice.cz

3.A

Mgr. Štěpánka Beranová
beranovas@zsdolniberkovice.cz

4.A

Kateřina Schreiberová
hosmankovak@zsdolniberkovice.cz

Jana Gerbergová, asistent pedagoga
gerbergovaj@zsdolniberkovice.cz

5.A

Štěpánka Krejčíková
krejcikovas@zsdolniberkovice.cz

6.A

Bc. Daniela Havláková
havlakovad@zsdolniberkovice.cz

7. A

Ing. Milan Leman
lemanm@zsdolniberkovice.cz

Bc. Šárka Horáková, asistent pedagoga
horakovas@zsdolniberkovice.cz

7. B

Mgr. Nikola Grbavčicová
grbavcicovan@zsdolniberkovice.cz

8.A

Mgr. Edita Petrásková
petraskovae@zsdolniberkovice.cz

9.A

Milan Zuska
zuskam@zsdolniberkovice.cz 

 

Netřídní učitelé

Lucie Honzáková
honzakoval@zsdolniberkovice.cz

Bc. Šárka Horáková
horakovas@zsdolniberkovice.cz

Mgr. Vendula Tichá-Chromá
ticha-chromav@zsdolniberkovice.cz

Tomáš Bubla, Dis.
bublat@zsdolniberkovice.cz

 

Školské poradenské pracoviště

Výchovná a kariérová poradkyně

Mgr. Kateřina Doktorová
doktorovak@zsdolniberkovice.cz

Mgr. Veronika Ludvíková
ludvikovav@zsdolniberkovice.cz

Metodička primární prevence

Mgr. Nikola Grbavčicová
grbavcicovan@zsdolniberkovice.cz

 

Školní družina

Vedoucí školní družiny

Martina Šoltésová
soltesovam@zsdolniberkovice.cz

Vychovatelky

Jana Gerbergová
gerbergovaj@zsdolniberkovice.cz

Blanka Tučková
tuckovab@zsdolniberkovice.cz

 

Správci objektů

Školník

František Macht

Uklízečky

Hana Formánková
Renata Plzáková
Renata Silná