Vstup do e-třídnice

 

Složení Školské rady 2017/2018 

zástupci učitelů: Bc. Daniela Havláková - předsedkyně
  Mgr. Kateřina Doktorová - zapisovatelka
zástupci rodičů:   Jiří Krátký
  Pavla Bechyňová
zástupci zřizovatele:  Mgr. Lukáš Franěk
  Ing. Bc. Vladimír Čmejla