Vstup do e-třídnice

 

Složení Školské rady 2018 - 2021 

zástupci učitelů: Bc. Daniela Havláková
  Mgr. Veronika Ludvíková
zástupci rodičů:   Jiří Krátký
  Pavla Bechyňová
zástupci zřizovatele:  Mgr. Lukáš Franěk
  Mgr. Vladimír Juroška