Vstup do e-třídnice

Školní družina

Provoz školní družiny

Ranní oddělení 6:30 - 7:30 denně.

1.oddělení 11:30 - 16:00 (pondělí - čtvrtek), 11:30 - 15:30 (pátek)

2.oddělení 12:25 - 15:00 denně

 

Školní vzdělávací program ŠD

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice pro stanovení podmínek úplaty za využívání služeb školní družiny

Koncepce rozvoje školní družiny při základní škole Dolní Beřkovice, okres Mělník na roky 2017 – 2019