poslat e-omluvenku vstup do e-třídnice

 Pozvánka na zápis.jpg

Aktuální informace

Vážení rodiče,

dnes proběhla v naší organizaci pravidelná roční kontrola v oblasti BOZP a PO. V protokolu o provedené kontrole v přístavbě školy jsou uvedeny nedostatky a pozastaven provoz tělocvičny. Toto rozhodnutí kontrolního orgánu jsem jako ředitelka školy povinna respektovat. Se závadami byl okamžitě seznámen zřizovatel, jakmile budou odstraněny, provoz tělocvičny bude obnoven. Pro naše žáky bude po dobu uzavření tělocvičny připraven v hodinách tělesné výchovy náhradní program.

Tímto bych ráda vyvrátila dezinformace šířené mezi veřejností.

Děkujeme za pochopení

Jana Basařová

Vítání jara

Klub Oáza ve spolupráci se Základní školou Dolní Beřkovice a SDH

zvou na tradiční

Vítání jara

dne 1.4.2017 ve 13 hodin u 1. st. ZŠ

Program:

Vystoupení mažoretek

Vystoupení žáků ZŠ

Vynášení Morany

Ochutnávky velikonočních dobrot

Možnost zakoupení velikonočních dekorací

Přijďte s námi přivítat jaro!

 

Kontakty

Ředitelka školy   737 839 822   ZSDB_icon_1.png  Hlavní budova   315 692 010   ZSDB_icon_4.png Budova 1. stupně   315 692 009ZSDB_icon_5.png
Hospodářka školy   315 692 237ZSDB_icon_6.png Školní družina   604 339 000 Výstřižek.PNG Školní jídelna   315 692 080   ZSDB_icon_3.png                               
  821cbdc069a74a63a567b2a8d8af943f.png  

Uložit

Uložit