poslat e-omluvenku vstup do e-třídnice

Den-page-001.jpg 

Aktuální informace

11. 1. 2017
Vážení rodiče,

z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí důrazně žádáme o dodržování Školního řádu, kapitola II., bod 16. a 17. - zákaz vstupu a pohybu po budovách a areálu školy bez vědomí zaměstnanců školy.

Děkujeme

16. 12. 2016
Poděkování

Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na Zpívání koled v zámecké kapli:

panu učiteli Tomáši Bublovi, Dis., vystupujícím žákům naší školy, Julince Srbové a Lucii Bolardové ze ZUŠ Mělník, panu Marku Sedlákovi a jeho firmě za technické zajištění, restauraci Na Knížecí za občerstvení, Ing. Vlastimilu Srbovi za vstřícné zapůjčení zámecké kaple.

Děkuji též všem přátelům, kteří si s námi přišli zazpívat koledy a oslavit tak vánoční čas.

Mgr. Jana Basařová

Kontakty

Ředitelka školy   737 839 822   ZSDB_icon_1.png  Hlavní budova   315 692 010   ZSDB_icon_4.png Budova 1. stupně   315 692 009ZSDB_icon_5.png
Hospodářka školy   315 692 237ZSDB_icon_6.png Školní družina   604 339 000 Výstřižek.PNG Školní jídelna   315 692 080   ZSDB_icon_3.png                               
  821cbdc069a74a63a567b2a8d8af943f.png  

Uložit

Uložit