Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Vánoční přání 2021
28
Vánoční přání 2021
29
Vánoční přání 2021
30
Vánoční přání 2021
31
Vánoční přání 2021
1
Vánoční přání 2021
2
Vánoční přání 2021
3
Testování od 3.ledna 2022
Děti v MŠ se netestují
4
Testování od 3.ledna 2022
Děti v MŠ se netestují
5
Testování od 3.ledna 2022
Děti v MŠ se netestují
6
Testování od 3.ledna 2022
Děti v MŠ se netestují
7
Testování od 3.ledna 2022
Děti v MŠ se netestují
8
Testování od 3.ledna 2022
Děti v MŠ se netestují
9
Testování od 3.ledna 2022
Děti v MŠ se netestují
10
Testování od 3.ledna 2022
Děti v MŠ se netestují
11
Testování od 3.ledna 2022
Děti v MŠ se netestují
12
Ředitelské volno 12.1.2022
Testování od 3.ledna 2022
Děti v MŠ se netestují
Přerušení provozu mateřské školy 12.1.2022
13
Testování od 3.ledna 2022
Děti v MŠ se netestují
14
Testování od 3.ledna 2022
Děti v MŠ se netestují
15
Testování od 3.ledna 2022
Děti v MŠ se netestují
16
Testování od 3.ledna 2022
Děti v MŠ se netestují
17
Testování od 17.ledna 2022 a pravidla karantény
Děti v MŠ se netestují
18
Testování od 17.ledna 2022 a pravidla karantény
Děti v MŠ se netestují
19
Testování od 17.ledna 2022 a pravidla karantény
Děti v MŠ se netestují
20
Testování od 17.ledna 2022 a pravidla karantény
Děti v MŠ se netestují
21
Testování od 17.ledna 2022 a pravidla karantény
Děti v MŠ se netestují
22
Testování od 17.ledna 2022 a pravidla karantény
Děti v MŠ se netestují
23
Testování od 17.ledna 2022 a pravidla karantény
Děti v MŠ se netestují
24
Testování od 17.ledna 2022 a pravidla karantény
Děti v MŠ se netestují
25
Testování od 17.ledna 2022 a pravidla karantény
Děti v MŠ se netestují
26
Testování od 17.ledna 2022 a pravidla karantény
Děti v MŠ se netestují
27
Testování od 17.ledna 2022 a pravidla karantény
Děti v MŠ se netestují
28
Testování od 17.ledna 2022 a pravidla karantény
Děti v MŠ se netestují
29
Testování od 17.ledna 2022 a pravidla karantény
Děti v MŠ se netestují
30
Testování od 17.ledna 2022 a pravidla karantény
Děti v MŠ se netestují
31
Testování od 17.ledna 2022 a pravidla karantény
Děti v MŠ se netestují
1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > > Blog > Začátek nového školního roku v ZŠ Dolní Beřkovice

Začátek nového školního roku v ZŠ Dolní BeřkoviceDatum konání:
9.9.2016

Dne 1.9.2016 jsme po dvouměsíčním odpočinku opět přivítali žáky naší školy. Nejmilejší bylo vítání 18 prvňáčků, které do první třídy doprovodili rodiče i prarodiče a přivítat je přišel starosta obce a další hosté. Šestá třída se rozrostla o nové žáky ze ZŠ Cítov a Horní Počaply. Na počátku školního roku navštěvuje školu 191 žáků.

Rozrostl a obměnil se též pedagogický sbor, především na 2. stupni. Přejeme si, abychom v našich nových učitelích našli kvalitní posilu pro náš tým.

V souvislosti se společným vzděláváním pracují ve třech třídách asistenti pedagoga. Jejich úkolem je pomáhat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich učitelům v začlenění do hlavního vzdělávacího proudu.

Další novinkou v naší škole je rozšíření školského poradenského pracoviště. Pracují zde dvě výchovné poradkyně, z nichž jedna je zaměřena na kariérové poradenství a volbu povolání, druhá pak na společné vzdělávání, metodička primární prevence a koordinátorka společného vzdělávání na 1. stupni ZŠ.

Nesmíme zapomenout na školní družinu, která je rozdělena na oddělení pro mladší a starší žáky. Kapacita 1. oddělení je zcela naplněna, ve 2. oddělení do naplnění kapacity 30 žáků zbývá 6 míst. Od října nabídneme v rámci školní družiny různé kroužky.

Rozšířili jsme též informovanost rodičů a veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy. 1. - 4. ročník má své třídní webové stránky, kde paní učitelky mohou aktuálně informovat rodiče o dění ve třídě.

Dlouho připravovanou změnou je úprava vyučovacího režimu školy, která byla diskutována na pedagogických radách, školské radě a se zřizovatelem a byla jednohlasně schválena. Jedná se o úpravu dopolední výuky na 6 vyučovacích hodin, čímž odpolední výuka zůstává pouze pro žáky 7., 8. a 9. ročníku jedenkrát týdně. Důvodem úpravy je eliminace konfliktů mezi žáky, sociálně patologických jevů (např. kouření), poškozování obecního majetku a záškoláctví. Tyto skutečnosti se odehrávaly v době přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Úprava režimu školy má též  umožnit žákům naší školy smysluplné trávení volného času tím, že odpolední vyučování se minimalizuje. Ve dnech, kdy výuka končí ve 13,10 hodin, mají žáci volná odpoledne k přípravě na vyučování a na zájmovou činnost.    V tomto školním roce nechceme též opomenout  prezentaci školy na veřejnosti. Opět  chystáme tradiční akce a přidáme i nové. Nejbližší akcí naší školy bude tradiční Beřkovské strašení, tentokrát plné nových překvapení, na které vás, stejně jako na ostatní akce školy srdečně zveme.

 

Přejeme všem žákům a rodičům úspěšný školní rok 2016/2017.